Rådgivning

Forvaltning

Prosjektledelse

TEAMET

Vi leverer høyt etterspurt kompetanse til både byggherrer, eiendomsutviklere og totalentreprenører. Det gjelder alt fra generell prosjektledelse og byggforvaltning til koordinering av tekniske bygningsinstallasjoner, tilbudsleveranser, tekniske due diligence, kartlegging av inneklima, 3D-skanning og mye mer.

La oss jobbe sammen!

unsplash